No pastāvīgiem klientiem pieņemam pasūtījumus pa faksu: 67843777,
    67843778 un pa e-pastu: noliktava@kviller.lv, info@kviller.lv

Pēc plašākas informācījas jūs varat griezties pie firmas menedžeriem.

Visi tehniskie dati un informācija ir norādīti iepazīšanās nolūkos un nedod
noteikto garantiju par aprakstītajām īpašībām. Visi materiāli ir jāteste attiecīgi konkretiem lietošanas nosacījumiem.