Līmju lietošanas rekomendācijas

MATERIĀLA NOSAUKUMS

A-PET
PVC
PC
PMMA
ELKAMET
A-PET
Cosmoplast 500L
Cosmoplast 500
Cosmofen CA12

Cosmoplast 500L
Cosmoplast 500
Cosmofen CA12
Cosmoplast 500L
Cosmoplast 500
Cosmofen CA12
Cosmoplast 500L
Cosmoplast 500
Cosmofen CA12
Cosmoplast 500L
Cosmoplast 500
Cosmofen CA12
PVC
Cosmoplast 500L
Cosmoplast 500
Cosmofen CA12
Cosmoplast 500L
Cosmoplast 500
Cosmofen CA12
Cosmofen PLUS
CosmofenPLUSHV
Cosmoplast 500L
Cosmoplast 500
Cosmofen CA12
Cosmoplast 500L
Cosmoplast 500
Cosmofen CA12
Cosmofen PMMA
Cosmofen PLUS
CosmofenPLUSHV
Cosmoplast 500L
Cosmoplast 500
Cosmofen CA12
PC
Cosmoplast 500L
Cosmoplast 500
Cosmofen CA12
Cosmoplast 500L
Cosmoplast 500
Cosmofen CA12
Cosmofen PLUS
Cosmofen PLUSHV
Cosmoplast 500L
Cosmoplast 500
Cosmofen CA12
Cosmoplast 500L
Cosmoplast 500
Cosmofen CA12
PMMA
Cosmoplast 500L
Cosmoplast 500
Cosmofen CA12
Cosmoplast 500L
Cosmoplast 500
Cosmofen CA12
Cosmofen PMMA
Cosmofen PLUS
CosmofenPLUSHV
Cosmoplast 500L
Cosmoplast 500
Cosmofen CA12
Altuglas S2003
Altuglas P10
Cosmoplast 500L
Cosmoplast 500
Cosmofen CA12
Cosmofen PMMA
Cosmoplast 500L
Cosmoplast 500
Cosmofen CA12
ELKAMET
Cosmoplast 500L
Cosmoplast 500
Cosmofen CA12
Cosmoplast 500L
Cosmoplast 500
Cosmofen CA12
Cosmoplast 500L
Cosmoplast 500
Cosmofen CA12
Cosmoplast 500L
Cosmoplast 500
Cosmofen CA12
Cosmoplast 500L
Cosmoplast 500
Cosmofen CA12

Augstākminētie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz mūsu pieredzi un zināņašām.
Tie ir noradīti kā informācija, bet nedod garantiju salīmēšanas kvalitātei.
Katrā konkrētā gadījumā obligāti jāveic izmēģinājumi.
Cianakrilāta līmju sistēmas nav pielietojamas lielu laukumu salīmēšanai.
Sākums | Materiāli | Pakalpojumi | Kontakti